Pretraga

Tag: KAMATA, Pogodaka: 7

Ključna kamata povećana na 2%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 2 odsto, objavila je NBS, uz informaciju da su za 50 baznih poena povećane i stope na depozitne i kreditne olakšice, na nivo od 1, odnosno 3 odsto.

12. 05. 2022.

Referentna kamata jedan odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (IO NBS) odlučio je danas da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od jedan odsto, saopšeno je posle sednice IO.

10. 03. 2022.

Referentna kamata 1 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1 odsto, saopšteno je iz kabineta guvernera, uz poruku da će, u kontekstu inflacije, biti očuvana dugogodišnja relativna stabilnost deviznog kursa "koja predstavlja snažno sidro cenovne stabilnosti".

09. 12. 2021.

Krivična prijava protiv Ristića

Elektroprivreda Srbije (EPS) podneće krivičnu prijavu zbog netačne i zlonamerne tvrdnje predstavnika udruženja "Efektiva" Jovana Ristića da EPS građanima više puta obračunava kamatu na stara dugovanja, takozvanu "kamatu na kamatu", saopštio je danas EPS.

17. 07. 2021.

Rok za plaćanje poreza

Danas je poslednji dan za uplatu druge rate godišnjeg poreza na imovinu, a poreski obveznici koji ne namire svoj dug mogu očekivati kazne, ali i zatezne kamate za svaki dan kašnjenja.

17. 05. 2021.

Referentna kamatna stopa 1%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od jedan odsto.

13. 05. 2021.

Referentna kamatna stopa 1,25 odsto

Narodna banka Srbije saopštava da će referentna kamatna stopa biti zadržana na nivou od 1,25 odsto.

08. 10. 2020.