Ključna psihološka podrška

13:17 14. 10. 2022. FoNet | Katarina Tomović

BEOGRAD - Migrantkinje koje prolaze kroz Srbiju na ruti prema Zapadu retko se samoidentifikuju kao žrtve ili kao žene kojima je potrebna pomoć, jer stigmatizacija utiče da one to kriju, rekla je FoNetu predstavnica Međunarodne organizacije za migracije Donetella Bradić.

Usled svega toga, službe koje se bave pružanjem socijalne i druge zaštite imaju dodatni problem da pruže pomoć migrantkinjama, rekla je Bradić u serijalu razgovora Stigma,.

Napominjući da je važno je prepoznati u kakvoj su migrantkinje situacijii profesionalno im pristupiti, ona je objasnila da to podrazumeva i poznavanje kulturnih neobičnosti žena kojima je potrebno pomoći.

"Psihološka podrška je ključna u zaštiti migranata, pogotovo osetljivih kategorija kao što su žene i devojčice", naglasila je Bradić.

Prema njenim rečima, vrlo je teško konstantno imati na usluzi prevodioce sa znanjem jezika kojim migranti govore, pošto je migrantska ruta promeljiva, pa se i jezici menjaju.

Kulturne barijere su bitne, jer ljudi imaju predrasude prema tome šta drugi ljudi rade i šta njihova ponašanja predstavljaju, predočila je Bradić.

Ona je primetila da se u proteklih pet ili šest godina promenila "konfiguracija ili demografija samih migranata", među kojima sada uglavnom dominiraju muškarci, umesto porodica, žena i dece, kao što je to ranije bio slučaj.

Pozivajući se na podatke iz avgusta ove godine, Bradić je precizirala da 94 odsto migranata koji borave u prihvatnim centrima u Srbiji čine muškarci.

Prema njenom zapažanju, žene retko putuju same, a ako i putuju same, često se priklanjaju grupi u kojoj ima muškaraca, što ih dodatno izlaže rizicima eksploatacije, rodno zasnovanog nasilja i ostalim tipovima nasilja.

Ukoliko uopšte prihvate da govore o problemima. migrantkinje se uglavnom žale na seksualno nasilje, ukazala je Bradić.

Ona navodi da te žene dolaze iz okruženja u kojima je rodno bazirano nasilje prilično prisutno, često nisu ni svesne da im je potrebna pomoć i zato se retko odlučuju i da je zatraže.

Kako je naglasila, edukacija je zato vrlo bitna da bi se ostvario odnos poverenja sa migrantkinjama i mogla da im se pruži zaštita.

S obzirom da je vreme ključno za sticanje poverenja, veoma je teško ostvariti takav odnos na ruti koja je tako dinamična kao ova, s obzirom na to da migranti kroz nju brzo prolaze, zaključila je Bradić. (kraj) zvs/kt/dj

Share: