Delimično raspisani konkursi

22:03 01. 12. 2023. FoNet | Desk

BEOGRAD - Ministarstvo kulture Republike Srbije je 26. novembra raspisalo deo konkursa za savremeno stvaralaštvo za 2024. godinu što rad nezavisnih aktera u kulturi ostavlja u neizvesnoj poziciji, navodi NKSS u saopštenju koje prenosimo u celosti.

Kako bi konkursi Ministarstva kulture predstavljali podršku za programe tokom čitave godine, neophodno je njihovo blagovremeno raspisivanje. Raspisivanje konkursa u novembru, iako predstavlja iskorak u odnosu na dosadašnju praksu, i dalje otežava rad nezavisnih aktera u kulturi jer će rezultati odobrenih projekata stići krajem februara, ostavljajući aktere sa kulturne scene u neizvesnoj poziciji tokom prvog kvartala.

Dodatan problem je i to što se delu projekata sredstva uplaćuju sa velikim zakašnjenjem, nekima tek na kraju godine, pa je u tim okolnostima sadržinski i administartivno teško (ili nemoguće) realizovati projekat.

Konkursi u kulturi predstavljaju važan instrument kulturne politike, i pozivamo Ministarstvo kulture da u najkraćem mogućem roku raspiše konkurse za sve oblasti. Sada su od umetničkih oblasti raspisani samo za oblast: Likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture, kao i oblast Umetničкa igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra. U
suprotnom, ovo se može smatrati parcijalnim rešenjem, i onda ostaje pitanje zašto je Ministarstvo kulture favorizovalo ove, a uskratilo sve druge aktere u kulturi.

Prethodnih godina je za neke oblasti, konkurs predviđao mogućnost finansiranja projekta i sa 150.000 dinara. Ovo je svakako neodrživo kada se ima na umu da je minimalna cena rada u 2024. godini 43.360 dinara, što bi značilo da na ovim projektima ne bi bilo moguće angažovati ni jednu osobu na duže od tri meseca. Minimum sredstava za sve odobrene projekte i programe konkursa ne sme biti manja od 300.000 dinara u svim oblastima.

Takođe, podsećamo da NKSS već dugi niz godina apeluje na poboljšanje konkursnih procedura i predlaže konkretne mehanizme koji bi tome doprineli, iz kojih izdvajamo:
- Da Ministarstvo uputi poziv svim akterima u polju kulture koji učestvuju na konkursima da dostave liste predloga stručnih i kompetentnih ljudi za članove komisija.
- Da se rezultati konkursa objavljuju u formi rang liste svih prijava na kojoj je jasno istaknuto za svaku prijavu: bodovni status projekta, odobreni iznos sredstava (za podržane projekte), kratko (negeneričko) obrazloženje žirija.
- Ministarstvo treba da preduzme pravne korake, te da ukine uredbu kojom se onemogućava žalbeni postupak na rešenja komisija.
- Ministarstvo treba da preduzme pravne korake, te da ukine diskrecioni fond ministra kojim se netransparento raspolaže i dodeljuju sredstva.

Dodatno, podsetićemo da je u 2023. godini budžet za kulturu bio 0,67%, najniži u regionu, dok je ove godine 0,68%. Kao i u proteklih osam godina, Asocijacija NKSS radiće analizu rezultata ovih konkursa i drugih nakon što budu održani, te će naše analize biti javno dostupne. (kraj) dep/mk

Share: