Dom u stenama

08:21 12. 07. 2023. FoNet | Desk

BEOGRAD - Dom Nisima Kahlona u Hercliji (Izrael), isklesan u liticama od peščara s pogledom na Sredozemno more nastao je tokom više od pola veka od male pećine na mediteranskoj plaži, Kahlon je od pećine napravio podzemnu laboratoriju s lavirintom tunela, podovima od mozaika i mrežom stepenica i misterioznih odaja. Pedeset godina nakon što se Kahlon uselio u kuću, izraelska Agencija za zaštitu životne sredine obavestila ga je o deložaciji, tvrdeći da struktura njegove kuće ugrožava obalu Izraela.

Share: