Mišljenje o izmenama zakona

15:00 16. 04. 2024. FoNet | Vera Barišić

BEOGRAD - Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) ocenila je da su izmene i dopune izbornog zakonodavstva koje je izradila Vladina Radna grupa za saradnju sa OEBS/ODIHR dobrodošao korak, ali da je potreban sveobuhvatni, inkluzivni dijalog o poboljšanju izbornih uslova, preneo je danas N1.

Kancelarija je podsetila da je posle objavljivanja konačnog izveštaja o posmatranju parlamentarnih izbora u Srbiji 17. decembra, bivša premijerka Ana Brnabić ponovo sazvala Radnu grupu koja je pripremila paket izmena i dopuna izbornog zakonodavstva i od ODIHR zatražila stručno pravno mišljenje o njima.

Priprema tih amandmana, prema oceni ODIHR, nije predstavljala sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva i preporuka je da se bilo kakve dalje izmene iniciraju mnogo pre narednih izbora, kroz inkluzivni konsultativni proces koji uključuje relevantne zainteresovane strane, kao što su organizacije civilnog društva, i gradi široki politički konsenzus.

Predloženi amandmani ipak predstavljaju sveukupno dobrodošao korak ka adresiranju određenih preporuka ODIHR u zakonodavstvu, navela je Kancelarija i poručila da bi bilo korisno dalje razmatranje nekih od predloženih amandmana pre njihovog usvajanja.

Kancelarija je navela da treba dalje razmotriti usklađivanje odredbi Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima da bi se osigurala konzistentnost izbornog zakonodavstva, a da bi se obezbedila pravna sigurnost, izmene i dopune koje se odnose na obuku lokalnih izbornih komisija i članova biračkih odbora treba da jasno preciziraju primenjivost na predstojeće izbore.

Da bi se sprečila zloupotreba posebnih odredbi za liste nacionalnih manjina, Kancelarija je istakla da je potrebno dalje razmotriti definisanje jasnih, objektivnih i pravičnih kriterijuma za podnošenje liste nacionalnih manjina i za dodelu statusa nacionalne manjine listama.

Kancelarija je preporučila da Agencija za sprečavanje korupcije blagovremeno objavljuje upozorenja javnim funkcionerima zbog povezanih prekršaja kako bi se obezbedila veća transparentnost u vezi sa zloupotrebom javnih resursa u kampanji.

U mišljenju Kancelarija je preporučila da se razmotri vreme potrebno za rešavanje žalbi na rezultate izbora pred Ustavnim sudom, uz podsećanje na preporuke iz svojih izveštaja i Zajedničkog mišljenja Venecijanske komisije iz 2022. godine. (kraj) vbr/dj

Share: