Pretraga

Tag: diskriminacija, Pogodaka: 86

Pogrešno izveštavanje

Izveštavanje medija o nasilju nad ženama je u najmanju ruku loše i to je zapravo bio razlog da se napiše priručnik o etičkom i nediskriminatornom izveštavanju o nasilju prema ženama u onlajn sferi, rekla je FoNetu izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković.

09. 12. 2022.

Pogrešno izveštavanje

Izveštavanje medija o nasilju nad ženama je u najmanju ruku loše i to je zapravo bio razlog da se napiše priručnik o etičkom i nediskriminatornom izveštavanju o nasilju prema ženama u onlajn sferi, rekla je FoNetu izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković.

09. 12. 2022.

Decenija Čepa za hendikep

Udruženje Čep za hendikep danas je, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležilo 10 godina postojanja, a pojedincima, institucijama i kompanijama koji su dali poseban doprinos istoimenoj akciji dodeljena su priznanja.

03. 12. 2022.

Ujednačiti primenu zakona

Osobe koje se odaju prostituciji kažnjavane su tri i po puta više u odnosu na korisnike usluga prostitucije, izjavila je FoNetu aktivistkinja Autonomnog ženskog centra (AŽC) Sanja Pavlović.

02. 12. 2022.

Ujednačiti primenu zakona

Osobe koje se odaju prostituciji kažnjavane su tri i po puta više u odnosu na korisnike usluga prostitucije, izjavila je FoNetu aktivistkinja Autonomnog ženskog centra (AŽC) Sanja Pavlović.

02. 12. 2022.

Devojčice najčešće žrtve

Žene i devojčice su najčešće žrtve trgovine ljudima, rekla je FoNetu predstavnica Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima ATINA Andrijana Radoičić Nedeljković i napomenula da su one u tom procesu izložene višestrukim oblicima nasilja.

25. 11. 2022.

Devojčice najčešće žrtve

Žene i devojčice su najčešće žrtve trgovine ljudima, rekla je FoNetu predstavnica Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima ATINA Andrijana Radoičić Nedeljković i napomenula da su one u tom procesu izložene višestrukim oblicima nasilja.

25. 11. 2022.

Diskriminacija azilanta

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je danas da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti postupajući po njihovoj žalbi utvrdila da je Omladinska zadruga Bulevar OZ povredila Zakon o zabrani diskriminacije kada je odbila da učlani maloletnu osobu sa priznatim statusom izbeglice.

22. 11. 2022.

Predrasude i stereotipi

Popisivači su na nedavnom popisu pitali romske devojčice uzrasta od 12 godina da li su udate, uprkos tome što one, prema Porodičnom zakonu, nisu čak ni mlađe maloletnice, rekla je FoNetu predstavnica organizacije Opre Roma Srbija Jelena Krivokapić Nikolić i ocenila da je to posledica predrasuda i stereotipa.

18. 11. 2022.

Predrasude i stereotipi

Popisivači su na nedavnom popisu pitali romske devojčice uzrasta od 12 godina da li su udate, uprkos tome što one, prema Porodičnom zakonu, nisu čak ni mlađe maloletnice, rekla je FoNetu predstavnica organizacije Opre Roma Srbija Jelena Krivokapić Nikolić i ocenila da je to posledica predrasuda i stereotipa.

18. 11. 2022.